สมัครงาน marketing manager

หัวใจหลักของนักการตลาดที่ต้องมี

การทำการตลาดในยุคปัจจุบัน มีความแตกต่างจากการทำตลาดในยุคก่อนมาก เพราะเนื่องจากมีเทคโนโลยีเข้ามาเป็นตัวช่วย ทำให้การเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคเปลี่ยนไปจากเดิม โดยการหันมาใช้ช่องทางออนไลน์มากขึ้น เพราะเป็นช่องทางที่สะดวกกว่า ดังนั้นการ สมัครงาน marketing manager ก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยเพื่อให้เข้ากับยุคสมัย และเพื่อให้องค์กรก้าวไปข้างหน้าได้อย่างต่อเนื่อง เพราะหากองค์กรใดก็ตามที่ไม่มีการปรับตัวให้เข้ากับการตลาดในยุคสมัยนี้ ก็ยากที่จะเข้าถึงผู้บริโภคได้ การทำตลาดจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนหลายสิ่ง จะใช้วิธีการเหมือนกับ 10 ปี 20 ปีที่แล้วย่อมไม่ได้แน่น่อน  ดังนั้นผู้ที่จะเข้ามาทำงานเป็นนักการตลาด ลองมาดูว่ามีคุณสมบัติอะไรบ้างที่จะเหมาะสมกับการทำงานในยุคนี้ ที่องค์กรต่างๆ ต้องการคุณสมบัติเหมือนกัน 1.พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ […]