ฟังเพลงขณะออกกำลังกาย

ข้อดีของการฟังเพลงขณะออกกำลังกาย

ในปัจจุบันเสียงเพลงและดนตรีเข้ามามีบทบาทในชีวิตของเรามากขึ้นเรื่อยๆ เพราะเพลงไม่ได้เป็นเพียงแค่สิ่งที่ให้ความเพลิดเพลินเพียงอย่างเดียวแต่ยังเป็นทั้ง “สื่อ” ที่มีการถ่ายทอดสารต่างๆ ที่ทำให้เรารู้สึก สนุก ตระหนัก ซาบซึ้ง ฯลฯ ควบคู่ไปกับเสียงดนตรีซึ่งขึ้นอยู่กับแนวเพลงและดนตรีนั้นๆจะถ่ายทอดออกมา เพราะฉะนั้น เพลงจึงเป็นสิ่งที่แทบจะเป็นสิ่งที่เราฟังร่วมกับกิจกรรมอื่น เช่น การฟังเพลงขณะทำงาน ขับรถเพื่อให้รู้สึกหน้าเบื่อกับกิจกรรมเดิมๆหรืองานๆที่ทำ บางคนอาจจะฟังเพลงตอนอ่านหนังสือ (เพลงบางประเภทอย่างเพลงแจ๊ส หากเปิดคลอก็ช่วยเพิ่มสมาธิได้) หรือ ฟังเพลงตอนนอนเพื่อให้หลับได้อย่างผ่อนคลายมากขึ้น และแน่นอนยังรวมไปถึงการฟังเพลงตอนออกกำลังกาย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยและตัวกระตุ้นให้ผู้ฟังมีความรู้สึกอยากออกกำลังกายมากขึ้นและไม่รู้สึกเบื่อหน่าย โดยการฟังเพลงระหว่างออกกำลังกายมีข้อดี ดังนี้             […]