การทำการตลาดในยุคปัจจุบัน มีความแตกต่างจากการทำตลาดในยุคก่อนมาก เพราะเนื่องจากมีเทคโนโลยีเข้ามาเป็นตัวช่วย ทำให้การเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคเปลี่ยนไปจากเดิม โดยการหันมาใช้ช่องทางออนไลน์มากขึ้น เพราะเป็นช่องทางที่สะดวกกว่า ดังนั้นการ สมัครงาน marketing manager ก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยเพื่อให้เข้ากับยุคสมัย และเพื่อให้องค์กรก้าวไปข้างหน้าได้อย่างต่อเนื่อง

เพราะหากองค์กรใดก็ตามที่ไม่มีการปรับตัวให้เข้ากับการตลาดในยุคสมัยนี้ ก็ยากที่จะเข้าถึงผู้บริโภคได้ การทำตลาดจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนหลายสิ่ง จะใช้วิธีการเหมือนกับ 10 ปี 20 ปีที่แล้วย่อมไม่ได้แน่น่อน  ดังนั้นผู้ที่จะเข้ามาทำงานเป็นนักการตลาด ลองมาดูว่ามีคุณสมบัติอะไรบ้างที่จะเหมาะสมกับการทำงานในยุคนี้ ที่องค์กรต่างๆ ต้องการคุณสมบัติเหมือนกัน

1.พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่

การทำการตลาดในยุคสมัยนี้ หากองค์กรใดที่ช้าหรือปรับตัวไม่ทันกับสถานการณ์โลก ก็มีสิทธิ์ที่จะโดนคู่แข่งแซงไปได้ง่ายๆ ดังนั้นผู้ที่จะ สมัครงาน marketing manager จะต้องเป็นผู้ที่สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆ และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ

เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาแนวทางขององค์กรให้ทัดเทียมและเหนือกว่าคู่แข่งได้ โดยหน้าที่หลักของนักการตลาดจะต้องวางแผน ศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคสมัยนี้ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด และการพัฒนาทีมการตลาดที่มีความเข้มแข็งด้วย

2.เข้าใจผู้บริโภค

การจะให้ผู้บริโภคสนใจในตัวสินค้าได้ นักการตลาดจะต้องทำการวิเคราะห์ลูกค้าเสียก่อน และเข้าใจการคิดการตัดสินใจของลูกค้าด้วย ซึ่งสิ่งสำคัญก็คือการมองในมุมใหม่ มองในมุมของคนที่ใช้สินค้า เพื่อที่จะช่วยให้นักการตลาดเข้าใจวิธีคิดของลูกค้ามากขึ้น

หรือพูดง่ายๆ ก็คือการเอาใจเขามาใส่ใจเรานั่นเอง ว่าผู้บริโภคชอบแบบไหนไม่ชอบแบบไหน เพื่อที่จะหาทางนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ในการพัฒนาสินค้าให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น

3.ข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญ

การ สมัครงาน marketing manager ทุกวันนี้จะเน้นไปในส่วนของการทำแบบออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ นั่นหมายความว่าอาจจะมีข้อมูลที่เยอะมากขึ้นกว่าเดิม ดังนั้นข้อมูลทุกอย่างที่ทำการวัดผลหรือสำรวจต่างๆ จะต้องมีการเก็บข้อมูลอย่างละเอียด

เช่น การสำรวจความสนใจของลูกค้า ที่มีต่อสินค้าชนิดต่างๆ ซึ่งการเก็บข้อมูลเหล่านี้ จะช่วยในการนำมาวิเคราะห์เพื่อจัดทำผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่ ให้ตรงกับความต้องการของอลูกค้า รวมไปถึงการพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพกว่าเดิมด้วย

4.เข้าใจเทคโนโลยี

ปัจจุบันมีหลายช่องทางที่ช่วยในการโปรโมทสินค้าให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น เช่นการโฆษณาผ่านทาง Facebook, Instagram หรือจะด้วยการจ้างยูทูบเบอร์ ช่องทางการโปโมทเหล่านี้ ผู้ที่เป็นนักการตลาดมองข้ามไม่ได้ เพราะเป็นช่องทางการโฆษณาที่ได้ผลมากที่สุด และคนส่วนใหญ่ก็ให้ความสนใจด้วย นักการตลาดจึงต้องทำการศึกษาและเข้าใจวิธีการทำตลาดในยุคนี้ด้วย ไม่เช่นนั้นอาจจะทำให้ไม่ทันคู่แข่ง

จะเห็นว่าการทำตลาดในยุคนี้ แตกต่างกว่าเดิมเยอะมาก และมีการเปลี่ยนแปลงแบบวันต่อวัน นั่นหมายความว่าการ สมัครงาน marketing manager จะหยุดพัฒนาทักษะด้านต่างๆ เกี่ยวกับการทำตลาดไม่ได้เลย